Yngste eldmästare Küng | Küng for president!

Yngste eldmästare Küng

I 20 sekunder kollar jag på min telefon, när jag tittar upp har yngste eldmästare Küng (1 1/2 år) lämnat sina bidrag till hushållets värme. Små barn har ingen känsla för ”miljövänligt”. Eller god hifi.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.