Mellangården | Küng for president!

Mellangården

Med detta enkla foto vill jag förtydliga att vi är mitt emellan sommar och höst. Så det så! Mellangården var bara en tafflig rubrik för att locka till läsning. Vill ni se min riktiga mellangård. Har män det överhuvudtaget?

Kanske dags för rakning! Kanske dags att inviga yngste sonen som barberare, borde kunna bli ”roliga” bilder.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.