? | Küng for president!

?

Finns det någon chans att någon förstår diskussionen som föregick denna bild?

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.