Slick | Küng for president!

Slick

Jaha, då kanske jag har missförstått en del. Man lär sig något nytt varje dag.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.