Vinner jag? | Küng for president!

Vinner jag?

En är mätt och belåten, en skall nedkomma alldeles strax. Jag har en fettfläck på min(a) t-shirt(s) om det kan vara en ledtråd.
De just nedan omtalade 40 kilona gör sig tydligen påminda!

20110802-220407.jpg

20110802-220432.jpg

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.