Skånsk fågel, nu missnöjd | Küng for president!

Skånsk fågel, nu missnöjd

Sedan jag publicerade utdraget ur Svensk Fågels broschyr så har våra höns hängt utanför vår ytterdörr. Jag vet inte om de vill säga något eller om de tänker ställla till med upplopp. Något djävelskap har de planerat.

3 kommentarer

  1. Kolla om de har organiserat sig på twitter. #birdstrike

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.