Lycka är… | Küng for president!

Lycka är…

20110705-104100.jpg

…bland annat att hitta plåstret på marken före ett-åringen. Enkel vardaglig lycka. Undrar alltid vem som slänger plåster på tennisbanor. Tennisnarkomanerna?
Lycka är även att inte få plåster i munnen på badhuset, men att inte få det är så osannolikt att det nog kvalar in som mirakel.

3 kommentarer

  1. Andras använda plåster är lika påtagligt som andras hårrester på simhallen. Tycker jag.

  2. Hår eller plåster, jag vet vad jag väljer.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.