Dagens lärdom | Küng for president!

Dagens lärdom

20110707-103932.jpg

Spännande!

Dagens tennisrelaterade emipiriskt nyvunna kunskap är:

Om du skall räkna i kurragömma, se till att fönstret du ställer dig för att titta in genom, för att inte se var folk gömmer sig, inte är damernas omklädningsrum. Ja, ja…

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.