Ännu ett plåster | Küng for president!

Ännu ett plåster

Ännu ett plåster upphittat av mig före ett-åringen. Denna gång på lekland. Är leklandsnarkomanerna skyldiga denna gång?
Se även Tennisnarkomanen.

 

Mumma!

 

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.