Då väljer jag nog löksås. | Küng for president!

Då väljer jag nog löksås.

Fler ord känns överflödiga.

20110425-174538.jpg

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.