Bosch | Küng for president!

Bosch

Ny taktik. If you can´t beat them join them. Så nu skall jag bara köpa saker av bosch och sedan får ni själva räkna ut resten!

Tack för glada tillrop allt från mms med bilder på saker som skall slängas till grannen som tänkte ta boschkarameller på villamässan till mig.

 

Ännu ingen som kunnat dementera att bosch bara använder barnarbetskraft, det låter osannolikt. Eller?

En kommentar

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.