Nästan Milvin | Küng for president!

Nästan Milvin

Om Milvin var yngre, läskigare och av tydligare utländsk härkomst skulle lappen ovan vara fullt möjlig. http://skyltat.se/behov-av-barnvackt/

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.