Man vet … | Küng for president!

Man vet …

… att man är lite äldre när man glatt höjer bilstereon för att rock-klassiker spelar INXS. Sen ökar man från 70 till 85 km/h.

Man kan på alla ställen bytas ut mot jag eller Daniel.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.