Att hundbajsa eller inte hundbajsa? | Küng for president!

Att hundbajsa eller inte hundbajsa?

Kära modern berättade nyss att hennes hund tömt tarmen framför ”Skånska ambassaden”s grip.

Varpå kära frun skrattar hjärtligt, funderar lite och konstaterar att om man är hund vill man nog helst inte bajsa på asfalt.

Det innebär att hon tänkt sig in i rollen som bajsnödig hund. Och ratat asfalt.

Tänk på det, det växer.

grip i behov av grep?


Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.