Mina kompisar snöröjarna | Küng for president!

Mina kompisar snöröjarna

Har vid ett flertal tillfällen råkats med snöplogbilar ute på gatan när jag kört fast med trädgårdstraktorn. De har alltid varit mycket sympatiska. Antar att det berott på min reflexväst.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.