Vad gör jag fel? | Küng for president!

Vad gör jag fel?

Bara män som ser på min motorsågsfilm. Är det hjälmen?

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.