Alla klär i hjälm. | Küng for president!

Alla klär i hjälm.

Hjälp

Eller hjälmen gör mannen?

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.