Om man var ett får… | Küng for president!

Om man var ett får…

Video här

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.