Ibland … | Küng for president!

Ibland …

… behöver man extra uppmärksamhet. Då är det bäst att försäkra sig om den.

En kommentar

  1. Man kan få uppmärksamhet av kompisar man har på nätet om inte annat. Skriv en kommentar då!!!

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.