I förorten… | Küng for president!

I förorten…

I Djupadal framstod dessa som spjutspetsteknologi. Som dödliga vapen. Som stoltheten i vår nyinskaffade arsenal av trädgårdredskap.


På landet så gömmer jag dem om vi får lokalt besök. Känns som att könsrakningsprylar är lite hemliga.

Kommentera

WOW! Man kan prenumerera på kommentarerna! prenumera utan att kommentera.

You can add images to your comment by clicking here.